ONze doelgroep:

Onze doelgroep is iedere (ondernemende) Expat die de intentie of interesse heeft om een eigen bedrijf in Nederland te starten. Daarnaast zijn ook de (internationale) startups, (internationale) instellingen en (internationale) bedrijven die Expats als voornaamste doelgroep hebben een doelgroep van Hello Expat!

Ons doel:

Met Hello Expat! bieden wij een landelijk podium aan onze doelgroep om te inspireren, te motiveren en kennis te delen over nieuwe innoverende vooruitstrevende concepten, marketingstrategieën en toepassingen van Social Media Management. Kortom Hello Expat! is de verbindende factor tussen de genoemde doelgroep en ieder geïnteresseerde individu, ondernemer, instelling en bedrijf.

Onze visie:

De doelgroep via ons podium te inspireren, te motiveren en kennis over te brengen met als motto: ‘What’s your Story’ – Immers ieder persoon of bedrijf heeft een ‘eigen verhaal! Binnen een tijdsbestek van vijf jaar willen wij bereiken dat de Nederlandse ondernemers, instellingen en bedrijven een meer mondiale en vooruitstrevende uitstraling krijgen, waardoor Nederland interessanter en aantrekkelijker wordt voor buitenlandse ondernemers, instellingen en bedrijven.

ONZe MissIe:

Het bieden van een (online) podium aan onze doelgroep die hun mondiale expertise willen delen met ondernemers, retailers en bedrijven, waardoor Nederland interessanter en aantrekkelijker wordt voor buitenlandse ondernemers, instellingen en bedrijven.

Our target audience:

Our target audience is every (entrepreneurial) Expat who has the intention or interest to start their own company in The Netherlands.
Also (international) startups, (international) institutions and (international) companies who aims at Expats are a main target audience.

OUR AIM:

Providing a national stage for enterpreneurial Expats in the Netherlands, aiming to inspire and share knowledge about new innovative advanced business models, marketing strategies and applications of the latest social media mediums. In short Hello Expat! is a unifying factor between entrepreneurial expats and any interested person, entrepreneur and company who is open to change.

OUR VISION:

Through our stage we want to inspire, motivate and transfer knowledge to our target audience with the motto: “What’s your Story – Because every person or company has their ‘own story! We want to achieve within a period of five years that the Dutch entrepreneurs, institutions and companies are becoming more global. Our goal is making The Netherlands more interesting and attractive for foreign investors, institutions and companies.

OUR MISSION:

Providing an (online) stage for our target audience to share their global expertise with entrepreneurs, retailers and companies.
Our goal is to make The Netherlands more interesting and attractive for foreign investors, institutions and companies.