Tell us your Story!

The Stage for entrepreneurial Expats in The Netherlands!

Het Podium voor ondernemende Expats in Nederland!

About us

Hello Expat!
The Stage for entrepreneurial Expats in The Netherlands!
Our target audience is every (entrepreneurial) Expat who has the intention or interest to start their own company in the Netherlands. Also (international) startups, (international) institutions and (international) companies who aim at Expats are a main target audience for Hello Expat.

 

Our AIM:
Providing a national stage for enterpreneurial Expats in the Netherlands, aiming to inspire and share knowledge about new innovative advanced business models, marketing strategies and applications of the latest social media. In short Hello Expat is a unifying factor between entrepreneurial expats and any interested person, entrepreneur and company who is open to change.

 

Our VISION:
Within a period of five years we want to achieve that Dutch entrepreneurs, institutions and companies are becoming more global. Through our stage we want to inspire, motivate and transfer knowledge to our target audience with the motto: “Tell us your Story” – Because every person or company have their ‘own story! Our goal is making The Netherlands more interesting and attractive for foreign investors, institutions and companies.

 

Our MISSION:
Providing an (online) stage for our target audience to share their global expertise with entrepeneurs, retailers and companies. Our goal is to make The Netherlands more interesting and attractive for foreign investors, institutions and companies.

 

 

HelloExpat!
Het Podium voor ondernemende Expats in Nederland!
Onze doelgroep is iedere (ondernemende) Expat die de intentie of interesse heeft om een eigen bedrijf in Nederland te starten. Daarnaast zijn ook de (internationale) startups, (internationale) instellingen en (internationale) bedrijven die Expats als voornaamste doelgroep hebben een doelgroep van Hello Expat.

 

Ons DOEL:
Met Hello Expat bieden wij een landelijk podium aan onze doelgroep om te inspireren, te motiveren en kennis te delen over nieuwe innoverende vooruitstrevende concepten, marketingstrategieën en toepassingen van Social Media. Kortom Hello Expat is de verbindende factor tussen de genoemde doelgroep en ieder geïnteresseerd individu, ondernemer, instelling en bedrijf.

 

Onze VISIE:
Binnen een tijdsbestek van vijf jaar willen we bereiken dat Nederlandse ondernemers, instellingen en bedrijven een meer mondiale uitstraling krijgen. Via ons podium willen we kennis inspireren, motiveren en kennis overbrengen met als motto: “Tell us your Story” – Omdat elk persoon of bedrijf zijn eigen verhaal heeft! Ons doel is Nederland interessanter en aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders, instellingen en bedrijven.

 

Onze MISSIE:
Het bieden van een (online) podium aan onze doelgroep die hun mondiale expertise willen delen met ondernemers, retailers en bedrijven, waardoor Nederland interessanter en aantrekkelijker wordt voor buitenlandse ondernemers, instellingen en bedrijven.

Our Business & Partners

Our Business:
3-step Social Media Management training for corporates and brands:
• Step 1: Social Media Management: corporate identity – uniformity.
• Step 2: Social Media Marketing: translating & reinforcing the central message via Social Media.
• Step 3: Social Media Review & Preview: 3 months looking back and 3 months looking ahead – applying new developments – Which special moments and / or promotions are coming and how are you going to announce this via Social Media.

• The 3-step training is interactive (1:1) and will take place in Hilversum.
• Each step is 3 hour.

Click here if you would like to receive more info

Hello Expat Social Media Campagne:
Reach the interesting target group of Expats! – Show me examples: click here!

What do we do?
• We will profile your business accounts (Facebook – Instagram – LinkedIn – Twitter) monthly via the Hello Expat Social Media platforms!

What’s in it for your Business?
• Your brand/company gets more attention on Social Media!
• More interaction with the interesting target group of Expats! Engagement with expats all over the Netherlands!
• This will introduce your brand/business to more people of your company service(s) and this can lead to increase your business!
• More relevant followers.

How does it work?
• Monthly we will post 5 existing posts of your brand/company.
• We will post this with any additional text (maximum 280 characters) with call-to-action applications.
• You can choose, in advance, which 4 # words suit your business. We will use this when posting will take place.

Do you want to know more? Send your request here!

Our Partners:

Expat Centre Leidenwww.expatcentreleiden.comLink to Hello Expat

Pracht Internationalswww.prachtinternationals.nl
Watch the expat webinar ‘Understanding the Dutch Housing Market‘:

Badminton Netherlandswww.badminton.nl

The new outdoor sport of 2020: AirBadminton – www.airbadminton.nl

The first AirBadminton Hello Expat Club Tour has started!

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door Hello Expat! (@helloexpat) op

We work with Ambassadors:
Region Haarlem – Hello Haarlem – www.hellohaarlem.com

Onze Business:
3-luik Social Media training voor bedrijven en merken.
• Fase 1: Social Media Management: huisstijl – uniformiteit.
• Fase 2: Social Media Marketing: vertalen & versterken van de centrale boodschap via Social Media.
• Fase 3: Social Media Review & Preview: 3 maanden terugkijken en 3 maanden vooruitkijken – nieuwe ontwikkelingen toepassen – Welke speciale momenten en/of acties komen eraan en hoe ga je dit bekend maken via Social Media.

• De 3-luik training is interactief (1:1) en vindt plaats in Hilversum.
• Elke fase duurt 3 uur.

Klik hier als je meer informatie wilt.

Hello Expat Social Media Marketing Campagne 2020!
Bereik de interessante doelgroep van Expats! – Laat me voorbeelden zien: klik hier!

Wat gaan we doen?
• Wij gaan jouw zakelijke accounts (Facebook – Instagram – LinkedIn – Twitter) via de gewenste Hello Expat Social Media platformen maandelijks profileren!

Wat levert het op?
• Jouw merk/bedrijf krijgt meer naamsbekendheid.
• Meer interactie met de interessante doelgroep van Expats! Hierdoor maken meer mensen kennis met je bedrijf/ dienst en dit kan leiden tot een stijging van je omzet.
• Meer relevante volgers.

Hoe werkt het?
• Wij gaan maandelijks 5 bestaande posts van jouw bedrijf opnieuw posten.
• We posten deze opnieuw posten met eventueel aanvullende tekst (maximaal 280 tekens) met call-to-action toepassingen.
• Van te voren geef je ons aan welke 4 # woorden het beste bij jouw business passen. Deze zullen wij dan gaan gebruiken bij het posten.

Wil je meer weten? Stuur dan hier aanvraag!

Onze Partners:

Expat Center Leidenwww.expatcentreleiden.comLink Hello to Expat

Pracht Internationalswww.prachtinternationals.nl
Bekijk de expat webinar ‘Understanding the Dutch Housing Market‘:

Badminton Nederlandwww.badminton.nl

Dé nieuwe outdoor sport van 2020: AirBadminton – www.airbadminton

De eerste AirBadminton Hello Expat Club Tour is gestart!

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door Hello Expat! (@helloexpat) op

We werken met Ambassadeurs:
Regio Haarlem – Hallo Haarlem – www.hellohaarlem.com

Contact

Send us an email!
Stuur ons een email!
HelloExpatNL@gmail.com

Founder Orhan Polat
Whatsapp: +31 628 726 168

Nice throwback to the Expat Hour podcast! The episode about Orhan Polat – owner & founder of Hello Expat! Listen here for the full version: Podcast Orhan Polat

 

Routine is the killer of creativity! Wise words from HelloExpat this week. Do you agree?